7 mai 2019

Iisus Christos despre Mama DivinăScrierile gnostice, evangheliile apocrife, precum cele ale lui Toma și multe altele, descoperite la mijlocul secolului trecut, aduc o nouă interpretare și o nouă lumina asupra vieții Mântuitorului. Ele reprezintă  de fapt, mărturiile celor care l – au cunoscut pe Isus, primii creștini care au simțit și au cunoscut Adevărul.


Idea centrală care se distinge din aceste mărturii este fără îndoială prezența Mamei Divine, Puterea Creatoare a lui Dumnezeu, identificată cu Sfânta Sofia și cu Duhul Sfânt.  În lucrarea Pistis Sophia,  carte ce poate fi găsită și în librăriile noastre, Mama Divină, Sophia este Lumina Creatoare a Universului, în timp ce Tatăl are un rol de martor.

 

Iată cum o descrie Domnul Iisus Christos pe Mama Divină, intr – un fragment din evangheliile apocrife.

"Mama voastră este în voi şi voi în Ea. Ea v-a născut; Ea vă dă viaţă. Ea este cea care v-a dat corpul şi Ei i-l veţi înapoia într-o zi. 
Fericiţi sunteţi voi când ajungeţi să o cunoaşteţi pe Ea şi împărăţia Ei; dacă primiţi îngerii Mamei voastre şi dacă ascultaţi legile Ei. 
Vă spun cu adevărat: cel care face aceste lucruri nu va vedea niciodată boala pentru că puterea Mamei este mai presus de orice.Şi ea distruge pe Satana şi împărăţia lui şi stăpâneşte peste trupurile voastre şi peste lucrurile vii....
Vă spun, până când nu veţi urma legile Mamei voastre divine, nu veţi putea scăpa în nici un fel de moarte. Cel care se ataşează strâns de legile Mamei sale Divine, de el se va ataşa strâns şi Mama sa Divină; 
Ea îi va vindeca atunci toate rănile şi el nu va mai fi niciodată bolnav; Ea îi va da în plus viaţă lungă şi totodată îl va proteja de toate chinurile: de foc, de apă şi de muşcătura şerpilor veninoşi, pentru că Mama divină Natura v-a purtat, v-a născut şi tot Ea este aceea care ţine viaţa în voi.
 Ea v-a dat trupul Ei şi nimeni altcineva decât Ea vi-l va putea vindeca. Fericit este cel care o iubeşte pe Mama sa divină şi se odihneşte liniştit la pieptul Ei, pentru că Mama divină vă iubeşte chiar şi atunci când voi vă întoarceţi faţa de la Ea. 
Şi cu atât mai mult Ea vă va iubi, dacă vă veţi întoarce din nou la Ea! Adevărat vă spun, foarte mare este dragostea Ei, mai mare decât cei mai mari munţi, mai adâncă decât cele mai adânci mări. 
Şi Mama divină nu-i părăseşte niciodată pe cei care cu adevărat o iubesc: aşa cum o găină îşi apără puii, aşa cum o leoaică îşi apără leuţii, aşa cum o mamă îşi apără nou-născutul, tot aşa Mama divină Natura îl protejează pe Fiul Divin al Omului de toate pericolele şi de toate relele..." 
Iisus Christos