23 aprilie 2019

Isus - A Doua Naștere.




""Isus se arată Apostolilor "" -  Pictură de William Blake





“”Cristosul, Acela care există de la începutul vremurilor, este flacăra lui Dumnezeu care sălăşluieşte în spiritul omului. El este respiraţia vieţii care ne vizitează şi a luat ea însăşi un corp precum corpurile noastre.””

 

 Khalil Gibran -  Isus, Poetul – fragment din Isus, Fiul Omului

 

Așa îl descria Khalil Gibran pe Domnul Isus – ca pe un Mare Poet. Și cât de frumoase sunt vorbele sau mai bine spus, versurile  Sale, atunci când vorbește despre a Doua Naștere.





""Ioan 3:3-8 3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”



6 Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.



7 Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.”

 

8 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

 



Metafora Vântului descrie de fapt Briza răcoroasă a Sfântului Duh, senzația pe care o putem simți în momentul când experimentăm Trezirea Energiei Kundalini prin metoda Sahaja Yoga.

 

Aceeași senzație este descrisă și în Faptele apostolilor, în ziua de Rusalii:

 

“”Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.””

 


(Fapte 2:1-4)