23 aprilie 2019

Isus - A Doua Naștere.
""Isus se arată Apostolilor "" -  Pictură de William Blake

“”Cristosul, Acela care există de la începutul vremurilor, este flacăra lui Dumnezeu care sălăşluieşte în spiritul omului. El este respiraţia vieţii care ne vizitează şi a luat ea însăşi un corp precum corpurile noastre.””

 

 Khalil Gibran -  Isus, Poetul – fragment din Isus, Fiul Omului

 

Așa îl descria Khalil Gibran pe Domnul Isus – ca pe un Mare Poet. Și cât de frumoase sunt vorbele sau mai bine spus, versurile  Sale, atunci când vorbește despre a Doua Naștere.

""Ioan 3:3-8 3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”6 Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.7 Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.”

 

8 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

 Metafora Vântului descrie de fapt Briza răcoroasă a Sfântului Duh, senzația pe care o putem simți în momentul când experimentăm Trezirea Energiei Kundalini prin metoda Sahaja Yoga.

 

Aceeași senzație este descrisă și în Faptele apostolilor, în ziua de Rusalii:

 

“”Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.””

 


(Fapte 2:1-4)