28 martie 2019

Khalil Gibran - Profetul
O pictură extraordinară a lui Khalil Gibran reprezentând energia Kundalini izvorând din palmă.

“Cele mai multe religii vorbesc despre Dumnezeu la masculin.

Pentru mine, Dumnezeu este la fel de mult Mamă ca şi Tată.

Pentru a ajunge la Dumnezeul Matern,

Trebuie să luăm drumul Inimii, al Iubirii... "

Khalil Gibran


„În sfârşit, cuvântul a fost rostit, cuvântul pe care îl port în mine încă de la naştere, fiindcă trimis am fost pe lume pentru a-l face auzit!”.
Ca și William Blake, Khalil Gibran își asumă și își afirmă menirea de Mesager al Divinului iar scrierile sale nu sunt altceva decât mesaje spirituale pentru generațiile următoare.

Iată câteva rânduri din celebra scriere “Profetul “ în care Gibran vorbește practic despre Sahaja Yoga.


""Când iubirea vă face semn, urmaţi-i îndemnul/

Chiar dacă drumurile-i sunt grele şi prăpăstioase,/

Şi când aripile-i vă cuprind, supuneţi-vă ei,/

 Chiar dacă sabia ascunsă-n penaju-I  v-ar putea răni,/

 Iar când vă vorbeşte daţi-i crezare,/

Chiar dacă vocea ei ar putea să vă sfarme visurile, asemenea vântului din miazănoapte care vă pustieşte grădinile./

 Fiindcă, precum iubirea vă încunună, ea trebuie să vă şi crucifice. Precum vă face să creşteţi, ea trebuie să vă şi reteze uscăciunile./

Iubirea nu are nici o altă dorinţă decât aceea de a se împlini./

Dar dacă iubeşti şi trebuie să ai dorinţe, fie ca ele acestea să fie: să te topeşti şi să devii izvor ce susurul în noapte-şi cântă;/

 Să cunoşti durerea prea marii duioşii;/

Să fii rănit de înţelegerea iubirii/

Să sângerezi de bunăvoie şi bucurându-te/

 Să te trezeşti în zori cu inima întraripată şi să înalţi mulţumire pentru încă o zi de iubire;/

Să te odihneşti la ceasul amiezii şi să cugeţi la extazul iubirii;/

Să te întorci împăcat acasă la ora amurgului;/

Şi, apoi, să dormi înălţând în inimă o rugă pentru cel iubit, iar pe buze un cântec de laudă”