22 noiembrie 2018

Divinul Feminin și primii creștini - partea a - II - a


 
"Duhul lui Dumnezeu umple lumea, Ea cuprinde toate şi ştie orice şoaptă.
 
Ea este Suflul Puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel că nimic nu poate s-o mânjească.
 

Ea este strălucirea Luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale."
 Cartea intelepciunii a regelui Solomon
 
În odele lui Solomon,  scrieri descoperite la începutul secolului, Duhul Sfânt este, de asemenea, identificat cu Mama. 
 
Ea domnește peste Panteon, deoarece Ea este Cea care dă Laptele Divin Tatălui și  tuturor generațiilor. 
 
Porumbelul Botezului simbolizează Duhul Sfânt, o imagine metaforică a Mamei,  ce ne duce spre cele mai vechi simboluri folosite în cultul Zeiței, în urmă cu zeci de mii de ani. 

 

Următorul pasaj din Ode arată unitatea dintre Hristos și Duhul Sfânt:
 
“The Dove fluttered over the head Of the Lord Messiah, Because He was Her head –
And She sang over Him

And Her voice was heard.”14
 
"Porumbelul a zburat peste capul Domnului Mesia, căci El era capul EI –
 
Iar Ea a cântat desupra Lui
 
Iar vocea EI a fost auzită"
 

 Porumbelul este un simbol al energiei Kundalini ridicata la punctul culminant al ultimei chakră, Sahasrara.

 Această odă Il descrie pe Hristos ca instrument prin care Mama isi face vocea auzită.