11 octombrie 2018

Energia Kundalini in viziunea regelui Solomon


David  - Michelangelo


Energia maternă Kundalini  -  Sfântul Duh  in viziunea regelui Solomon, fiul lui David.

"Duhul lui Dumnezeu umple lumea, Ea cuprinde toate şi ştie orice şoaptă.
Înţelepciunea este luminată şi neînserată şi cei care o iubesc o văd uşor şi cei care o caută o găsesc.
Ea iese în cale celor care o doresc şi li se arată Ea, întâi.
Începutul Ei este pofta cea adevărată de cunoaștere.Iar pofta de cunoaștere are în sine iubirea, iar iubirea este paznica legilor ei, iar păzirea legilor ei este adeverirea nemuririi.Şi nemurirea ne face să fim aproape de Dumnezeu.Drept aceea, pofta înţelepciunii duce la împărăţia cea veşnică.
Deci dar, o, regi ai popoarelor, dacă ţineţi la tronurile şi la sceptrele voastre, cinstiţi înţelepciunea, ca în veac să domniţi.
Mulţimea înţelepţilor este mântuirea lumii şi un rege cuminte înseamnă bunăstarea poporului.
Şi m-am bucurat de toate acestea, căci înţelepciunea le aduce cu sine. Totuşi eu nu ştiam că Ea este născătoarea lor.
Ea este pentru oameni comoară nesfârşită; cei care se folosesc de Ea se fac prietenii lui Dumnezeu, pentru darurile agonisite de învăţătură.
Într-adevăr, în Ea se află un duh de înţelegere, sfânt, fără pereche, cu multe laturi, nepământesc, ager, pătrunzător, neîntinat, preaînţelept, fără de patimă, iubitor de bine, ascuţit, neoprit, binefăcător,
Iubitor de oameni, neclintit, temeinic, netulburat, atotputernic, atotveghetor şi răzbătând prin toate duhurile isteţe, curate şi oricât de subţiri.
Pentru că înţelepciunea este mai sprintenă decât orice mişcare, Ea pătrunde şi îşi face loc pretutindeni prin curăţia ei.
Ea este Suflul Puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel că nimic nu poate s-o mânjească.
Ea este strălucirea Luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale.
Fiindcă este una, toate le poate, şi rămânând una cu sine însăşi, ea toate le înnoieşte, şi răspândindu-se, prin veacuri, în sufletele sfinte, ea întocmeşte 
din ele prieteni ai lui Dumnezeu şi prooroci.
Cu adevărat Dumnezeu nimic nu iubeşte, fără numai pe cel ce petrece întru înţelepciune.
Ea este mai frumoasă decât soarele şi decât toată orânduirea stelelor; dacă o pui alături cu lumina, înţelepciunea o întrece.
Fiindcă după lumină urmează noaptea, pe când înţelepciunea rămâne nebiruită în faţa răutăţii.”

- Cartea intelepciunii a regelui Solomon-