10 august 2014

Problemele individului și ale societății, după obținerea stării de Yoga


Shri Mataji despre impactul obținerii stării de Yoga/conectarea la energia cosmică atotpătrunzătoare (Paramchaitaya) asupra problemelor individului și ale societății.

„Atunci (după Realizarea Sinelui/activarea energiei interioare Kundalini, n.tr.) voi sunteți în legătură cu această putere atotpătrunzătoare care se îngrijește de voi, care vă protejează, care vă ajută; în orice fel, voi sunteți cu totul în grija acestei Paramchaitanya.

Când Paramchaitanya vă preia în grija ei, manifestarea ei e doar iubire, iubire absolută și extrem de sensibilă: iubire care gândește, care înțelege, coordonează, conlucrează, acționează. Ea lucrează/acționează și sunt uneori atât de surprinsă de modul în care o face, fără eșec, fără greșeală. Nu trebuie nici măcar să-i spuneți ceva, pentru că voi sunteți acolo (conectați la acea conștiință, n.tr.).

Dacă vreți să vă salvați țara, trebuie să fiți acolo (în conexiune, în noua conștiință, n.tr.). Nu este nevoie de niciun argument, de nicio explicație, de nimic; nici de dispute, nici de greve, nimic. Nu este nevoie de pancarte...”

8 Iunie 1997 - New Jersey, SUA


„Ea (Paramchaitanya, n.tr.) știe ce este de făcut și cum să împlinească lucrurile. Și uneori când necazurile stăruie, să știți că nu le lăsați în grija Paramchaitanyei. Dacă le-ați lăsa în grija Paramchaitanyei, ar fi rezolvate foarte bine.”

23 August 1997 - Cabella, Italia


„Ar trebui să știți că Dumnezeu v-a creat. Nu voi v-ați creat. El a susținut procesul evoluției voastre de la stadiul de amibă la cel de ființe umane. El v-a adus la acest nivel și El vă va da darul suprem. El va înfăptui totul pentru voi. Este munca Lui. Nu este munca voastră.

Dacă luăm cazul oamenilor care cred în nedreptate socială, ce ar trebui să facem? Care este cea mai mare forță? Care este cea mai mare putere pe acest pământ? Cea care controlează toate celelalte puteri este Puterea lui Dumnezeu.

Astăzi, când timpul o permite, ajungeți la acea putere (prin activarea energiei interioare Kundalini, n.tr.) și apoi rezolvați lucrurile folosind acea putere și nu puterea voastră intelectuală, care va crea probleme. Orice nedreptate socială, dacă încercați să o rezolvați la nivelul conștiinței umane obișnuite, nu veți avea succes. Realizările unui astfel de demers nu-și vor atinge ținta. Totul a luat-o pe un drum greșit din această cauză. Puterea care controlează întregul univers, fiecare parte a lui, fiecare particulă, fiecare atom, este puterea numită Putere Divină a lui Dumnezeu. Este puterea Iubirii lui Dumnezeu. În dragostea Sa El vă dăruiește tot ceea ce este frumos și elimină din voi toate lucrurile urâte.”

1 Septembrie 1980 - Caxton Hall, Londra