11 noiembrie 2013

Iubirea care mișcă soarele și celelalte stele

Gustave Doré, ilustrație la Paradisul lui Dante

Rūmī și Dante, despre Energia creatoare a Iubirii Divine, Adi Shakti.

„Undele Iubirii sunt cele care fac roata cerurilor să se învârtă.
Fără Iubire, lumea ar fi neînsuflețită.”

Jalāl ad-Dīn Rūmī (1207 –1273, d.Chr.)

„Și deopotrivă dorința și voința mea
Erau rotite ca o roată, cu aceeași viteză,
De Iubirea care mișcă soarele și celelalte stele.”

Paradisul, Dante Alighieri (1265–1321, d.Chr. )