31 august 2013

Abraham Lincoln, despre valorile unității și afecțiunii


Abraham Lincoln (1809-1865), cel de-al 16-lea președinte al Statelor Unite (din martie 1861 până la asasinarea sa în aprilie 1865), a fost o personalitate realizată, iluminată, care a condus Statele Unite în perioada celor mai mari provocări de ordin constituțional, militar și moral – perioada Războiului Civil.

Vă reproducem aici cuvintele care încheie discursul său inaugural, la 4 martie 1861, pledând pentru regăsirea valorilor eterne ale unității și afecțiunii, proprii naturii umane superioare.

„Nu suntem dușmani, ci prieteni. Nu trebuie să fim dușmani. Deși pasiunea poate că a creat tensiuni, ea nu trebuie să rupă legăturile noastre de afecțiune. Corzile tainice ale memoriei, ce leagă fiecare câmp de luptă și mormânt de patriot cu fiecare inimă vie și vatră, pe tot întinsul acestui pământ, vor întări corul Uniunii atunci când vor fi din nou atinse, așa cum cu siguranță vor fi, de îngerii mai înalți ai naturii noastre.”