28 iulie 2013

Timpul Realizării Sinelui și a lui Dumnezeu

Shri Mataji despre epoca actuală a transformării colective către o nouă conștiință și percepție a realității – percepția și conștiința vibratorie -, manifestate la nivelul sistemului nervos central prin activarea energiei interioare Kundalini.
„Ceea ce trebuie să înțelegem este că trebuie să credem în lucruri care pot fi dovedite. Și a venit timpul ca Divinul Însuși să fie dovedit. Ca Dumnezeu Cel Atotputernic să fie dovedit. Ca Christos, ca Fiu al lui Dumnezeu, să fie dovedit, ca nașterea Sa prin imaculată concepție să fie dovedită. Nu prin argumente mentale, nu prin raționamente, nici prin credință oarbă, ci prin actualizare interioară, la nivelul sistemului vostru nervos central.”
Foto: Axinia Samoilova