5 aprilie 2013

Relația cosmos-microcosmos după Realizarea Sinelui


Shri Mataji explică relația dintre cosmos și microcosmos, după unirea conștiinței individuale cu conștiința cosmică, universală, prin experiența activării energiei Kundalini/Realizării Sinelui.

Picătura devine integrată în Ocean și dezvoltă o conștiință colectivă a Oceanului, în timp ce calitățile Oceanului devin manifeste în picăturile integrate ce-l compun.

„Picătura a devenit Oceanul și Oceanul a devenit picătura.”