8 aprilie 2013

Puterea divină primordială în diferite culturi și tradiții

O ilustrație de William Blake la un poem de Milton

Puterea primordială sau Mama Primordială a fost revelată tuturor raselor umanităţii, în diferite epoci.

Sfântul Jnanadeva (Maharashtra, India, 1275-1297CE) şi alţi profeţi din India au numit-o Kundalini.

În vechile scripturi indiene, Vede şi Upanishade, în scrierile lui Markandeya (India, 12000 î.Ch) şi Tukaram (Maharashtra, India, 1608–1645), Kundalini este descrisă ca fiind cea mai subtilă, cea mai sfântă şi cea mai puternică putere din univers.

Grecii antici ştiau că ea rezidă în osul sacru de la baza coloanei vertebrale.

Musulmanii o invocau ca Ruah - suflul divin al vieţii.

Teach these souls to fly/Învață aceste suflete să zboare, 
William Blake, ilustrație la Book of Urizen, Colecția Tate Britain

În Coran este scris :
„Noi credem în Allah şi în tot ceea ce El ne-a transmis şi în ceea ce El le-a transmis lui Avraam, Ismail, Isaac şi Iacov şi triburilor.
Şi în ceea ce i-a fost dat lui Moise şi lui Iisus şi profeţilor de către Dumnezeu.
Nu facem nicio deosebire între ei.
Şi suntem cu adevărat musulmani.
El i-a dat lui Iisus, Fiul Mariei, clarviziunea şi L-a întărit cu Duh Sfânt.”

Domnul Buddha a spus:
„Când Maitreya, Mama întrupând cele trei aspecte, se va încarna pe Pământ, fiinţele umane vor dobândi cunoaşterea sinelui.”

Maorii din insulele polineziene vorbesc despre Mana - experienţa Puterii Sfinte care penetrează existenţa.

Triburile pieilor roșii din America de Nord o numeau Tabu Ath, ceea ce se traduce prin „mama şi copilul” şi exprimă dorinţa pentru a doua naştere.

Atharva Veda : „Tot ceea ce este pătruns de suflul vieţii va renaşte.”

William Blake, Îngerul Revelației

Kwan Yin
, Zeiţa compasiunii venerată în Asia de Sud-Est, are reprezentată pe creştetul capului o figură feminină, simbolizând Puterea primordială.

Guru Nanak (Punjab, India, 1469-1539) a descris starea de Realizare a Sinelui care se obţine prin trezirea spontană a energiei Kundalini ca Sahaja Samadhi.