3 aprilie 2013

Despre suflet și Spirit


Shri Mataji a folosit pentru explicarea relației dintre suflet și Spirit analogia dintre un pahar cu apă și lumina reflectată de apa din pahar.

Lumina = Spiritul, Atma
Spiritul este reflectarea în ființa umană a lui Dumnezeu Tatăl, Paramatma. Spiritul, ca esență pură a Divinității, rezidă în inima ființelor umane.

Paharul de sticlă = corpul fizic

Apa care reflectă lumina = sufletul individual, Jivatma
Sufletul individual este compus din Spirit + cauzalul/esența celor cinci elemente (pământ, apă, foc-lumină, aer, eter). Cauzalul celor cinci elemente determină cele 5 aure/koshas ale sufletului. În fiecare ființă umană proporția celor cinci elemente este unică, determinând unicitatea făpturii și a personalității.

Shri Mataji - 25 iulie 1986, Voltera, Italia

Jivatma este sufletul. El conține cauzalul celor cinci elemente. Și aceste cinci elemente vă dau propria identitate, caracterul, propriile particularități etc.- aceste cinci elemente, modul în care sunt plasate în voi. Acesta este elementul cauzal: cauzalul elementelor care sunt în voi. Aceste elemente cauzale acționează asupra chakrelor voastre și, prin intermediul chakrelor, acționează mai departe asupra celorlalte aspecte mai grosiere ale ființei. Deplasarea este, deci, de la „subtil” la „mai subtil” și la „cel mai subtil” aspect. „Cel mai subtil”, am putea spune, este Spiritul. Apoi, „mai subtil” este sufletul. În plan „subtil” aveți chakrele. Planul grosier este reprezentat de corpul fizic.
...
Spiritul și cauzalul împreună alcătuiesc sufletul. Vedeți, asemenea raportului dintre oglindă și reflectarea luminii în oglindă. Ambele, împreună, reprezintă sufletul. Cauzalul celor cinci elemente și Spiritul, împreună, alcătuiesc sufletul. Vibrațiile pe care le simțim sunt reflectarea luminii Spiritului. Spiritul nu vibrează. Elementele (din noi, n.tr.) sunt cele care vibrează.
...
Ar trebui să fiți capabili să reflectați Spiritul din voi. Până când nu veți fi curați (echilibrarea și purificarea corpului subtil, n.tr.), nu veți putea reflecta.