6 februarie 2013

Mircea Eliade despre Mama Primordială


« Pasionat de structura antropocosmică a Zeiţei Supreme, Mama Universală la Kogi (Cagaba). 

 Rareori se mai întâlneşte o atât de coerentă, sistematică şi transparentă valorizare a maternităţii ca sursă a realului. Tot ce există, a fost zămislit. Creaţia e o procreaţie. Orice mod de a fi – chiar şi acela al morţii – a fost „zămislit” de Mama universală. Şi tot ce face omul, face în interiorul unui Cosmos care, deşi creat, rămâne în interiorul Mamei. » 

 Mircea Eliade, Jurnal 

Kogii sunt un grup etnic al nativilor americani, care trăiește în Munții Santa Maria din Columbia, cu o civilizație datând din perioada precolumbiană. Stilul lor de viață este fundamentat pe credința în „Marea Mamă”, Creatoarea, Cea pe care ei o consideră a fi forța din spatele naturii, Cea care călăuzește.
Kogii înțeleg de asemenea Pământul ca fiind o ființă vie, pentru care adesea gesturile și acțiunile oamenilor sunt vătămătoare.