30 ianuarie 2013

Sahaja Yoga și știința: despre Kundalini și valorile morale


« S-a constatat că în prezent creierul uman funcţionează la un potenţial scăzut, de numai 10-12 %. El trebuie alimentat cu o importantă cantitate de energie vitală. Doar prin această energie pot fi dezvoltaţi noi centri ai cunoaşterii, în zone nebănuite ale creierului. Fără dezvoltarea unor astfel de noi centri într-un creier revitalizat, fiinţa umană nu poate supravieţui biologic sau psihologic în această nouă etapă a evoluţiei.
...
Bătrânul creier nu mai poate satisface necesităţile timpului prezent. Având în vedere situaţia dată, trezirea lui Kundalini pare a fi singura soluţie. »

Rohid Metha, Science of Meditation, Motilal Banarsidass Publ., Delhi 1978.
Rohid Metha este fondatorul Partidului Socialist din India şi secretar al Societăţii Teosofice Internaţionale.


« Timpul nostru se distinge prin realizări minunate în domeniul înțelegerii științifice și al performanţelor tehnice. Cine nu ar fi încântat de aceasta? Dar să nu uităm că cunoștințele și iscusința singure nu pot conduce omenirea spre o viață fericită și demnă. Omenirea are toate motivele să îi considere pe propovăduitorii standardelor morale și valorilor înalte mai presus de descoperitorii adevărului obiectiv. Ceea ce omenirea datorează unor personalități precum Buddha, Moise și Iisus este după mine mult mai mult decât toate realizările minților iscoditoare și constructive.

Ceea ce acești oameni binecuvântați ne-au dăruit trebuie să protejăm și să încercăm să păstrăm viu cu toată puterea noastră, dacă vrem ca omenirea să nu-și piardă demnitatea, securitatea și bucuria existenței. »

Albert Einstein în cartea lui Robert N. Goldman, Einstein's God—Albert Einstein's Quest as a Scientist and as a Jew to Replace a Forsaken God (Joyce Aronson Inc.; Northvale, New Jersy; 1997).