24 ianuarie 2013

Cuvinte în dar: Dincolo de minte


„Mă plec în fața tuturor căutătorilor adevărului.

De la bun început, am spus mereu că adevărul este ceea ce este. Fără a cunoaște adevărul absolut, nu poate exista pace pe acest pământ, nu poate exista satisfacție, nu poate exista fericire și nu poate exista bucurie. Noi nu cunoaștem adevărul absolut. Tot ceea ce noi cunoaștem, cunoaștem prin intermediul minții noastre. Iar mintea este un mit creat de noi. Acest mit este creat de condiționările noastre și de egoul nostru. Și, odată ce această minte este construită, la fel cum construim noi înșine un calculator, vom începe să depindem de ea. Dar mintea nu vă poate furniza niciodată Realitatea. Trebuie să mergeți dincolo de minte. Atâta timp cât nu mergeți dincolo de minte, voi nu puteți cunoaște adevărul. 

Dar, care este adevărul? Adevărul este că nu sunteți acest corp, această minte, aceste emoții, acest ego, ci voi sunteți Spirit pur.” 

▫▫▫

”I bow to all the seekers of truth. 

At the very outset, I’ve always said that truth is what it is. Without knowing the absolute truth, there cannot be peace on this earth, there cannot be satisfaction, there cannot be happiness and there cannot be joy. We do not know the absolute truth. Whatever we know, we know through our mind. And mind is a myth created by us. This myth is created by our conditionings and our ego. And once this mind is built just like we have a computer, made by ourselves, we start depending on it. But mind can never give you Reality. One has to go beyond the mind. Unless and until you go beyond the mind, you can not know the truth. 

Now what is the truth? The truth is that you are not this body, this mind, these emotions, this ego but you are the pure Spirit.” 

Shri Mataji Nirmala Devi – București, Sala Polivalentă, 1 iulie 1996

foto Mihaela Bălășescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu