30 ianuarie 2013

Sahaja Yoga și știința: despre Kundalini și valorile morale


« S-a constatat că în prezent creierul uman funcţionează la un potenţial scăzut, de numai 10-12 %. El trebuie alimentat cu o importantă cantitate de energie vitală. Doar prin această energie pot fi dezvoltaţi noi centri ai cunoaşterii, în zone nebănuite ale creierului. Fără dezvoltarea unor astfel de noi centri într-un creier revitalizat, fiinţa umană nu poate supravieţui biologic sau psihologic în această nouă etapă a evoluţiei.
...
Bătrânul creier nu mai poate satisface necesităţile timpului prezent. Având în vedere situaţia dată, trezirea lui Kundalini pare a fi singura soluţie. »

Rohid Metha, Science of Meditation, Motilal Banarsidass Publ., Delhi 1978.
Rohid Metha este fondatorul Partidului Socialist din India şi secretar al Societăţii Teosofice Internaţionale.


« Timpul nostru se distinge prin realizări minunate în domeniul înțelegerii științifice și al performanţelor tehnice. Cine nu ar fi încântat de aceasta? Dar să nu uităm că cunoștințele și iscusința singure nu pot conduce omenirea spre o viață fericită și demnă. Omenirea are toate motivele să îi considere pe propovăduitorii standardelor morale și valorilor înalte mai presus de descoperitorii adevărului obiectiv. Ceea ce omenirea datorează unor personalități precum Buddha, Moise și Iisus este după mine mult mai mult decât toate realizările minților iscoditoare și constructive.

Ceea ce acești oameni binecuvântați ne-au dăruit trebuie să protejăm și să încercăm să păstrăm viu cu toată puterea noastră, dacă vrem ca omenirea să nu-și piardă demnitatea, securitatea și bucuria existenței. »

Albert Einstein în cartea lui Robert N. Goldman, Einstein's God—Albert Einstein's Quest as a Scientist and as a Jew to Replace a Forsaken God (Joyce Aronson Inc.; Northvale, New Jersy; 1997).

29 ianuarie 2013

Încarnări și principii divine: Lao-Zi

Filosof chinez al sec. al VI-lea î.Chr., Lao-Zi este fondatorul şcolii de Taoism, unul dintre cei zece maeştri primordiali ai umanității. Scrierile sale promovează filosofia Tao sau a Căii - adevărul universal care transcende universul fizic al omului. Tao poate fi descoperită trăind experienţa unităţii tuturor lucrurilor, fiind una cu natura şi cu Sinele interior.


Despre puterea feminină primordială a universului

„O făptură de neconceput, deplină. 
A existat înainte de Cer şi Pământ. 
Tăcută, fără formă, Ea singură dăinuie. 
Nu cunoaşte schimbarea, pătrunde totul, nu vatămă. 
Poate fi numită ‘Mama Universului’. 
Nu-I ştiu numele. Îi spun Tao.” 

Despre puterea maestrului spiritual 

„Puterea maestrului este după cum urmează : 
El lasă lucrurile să vină şi să treacă fără efort, fără dorinţă. 
Nu aşteaptă niciodată rezultate. 
Astfel, el nu este niciodată dezamăgit. 
Nefiind niciodată dezamăgit, spiritul său nu îmbătrâneşte niciodată.” 

 Despre forța echilibrului interior 

 „Dacă bărbaţi şi femei puternice ar putea rămâne centraţi în Tao, toate lucrurile ar fi în armonie. 
Lumea ar deveni un Paradis. 
Toţi oamenii ar fi în pace şi legea ar fi scrisă în inimile lor.” 

Despre pacea interioară 

„Când nu există dorinţă, pacea domneşte peste toate lucrurile. 
Cel înţelept trăieşte tăcut în mijlocul lumii. 
Inima sa e o poartă deschisă. 
Oamenii îl privesc şi îl ascultă, iar el îi consideră pe toţi copiii lui.”

27 ianuarie 2013

„Percepţia Realităţii”, episodul 10 - final

Ultimul episod al serialului în 10 părți „Percepţia Realităţii” reia experienţa trezirii spontane a energiei interioare materne, primordiale, Kundalini, prin metoda elaborată de Shri Mataji Nirmala Devi.

Trezirea lui Kundalini în fiinţele umane reprezintă timpul înfloririi seminţelor semănate de toate marile încarnări : Shri Krishna, Shri Rama, Domnul Iisus Christos, Profetul Mahomed, Maestrul Confucius, Maestrul Lao Zi, Domnul Buddha, Sfântul Jnanadeva, Guru Nanak şi alţii…

Kundalini este puterea care iluminează; prin aceasta se realizează un nou salt în evoluţia umană.

Episodul explică :
- importanța procesului viu al trezirii/activării energiei Kundalini: obținerea Realizării Sinelui, care înseamnă perceperea și cunoașterea Sinelui real, cu toate problemele de la nivelul chakrelor ; dezvoltarea unei conștiințe superioare, deasupra mentalului/gândurilor.
- efectele activării energiei Kundalini: obținerea „conștiinței fără gânduri”, bucuria, mulțumirea și libertatea interioară.

Vă invităm pe toți să faceți experiența Realizării Sinelui cu Shri Mataji.
Pe cei interesați vă invităm să stabilizați apoi această experiență, să învățați meditația și tehnicile de echilibrare și purificare Sahaja Yoga venind la cursurile gratuite care se desfășoară în peste 60 de locații din întreaga țară: cursuri gratuite de inițiere.

Puteți viziona toate episoadele serialului „Percepţia Realităţii” accesând secțiunea Sahaja Yoga video de pe blogul nostru sau pagina de YouTube.

 

Cuvinte în dar: Viitorul și Trecutul


Shri Mataji despre importanța trăirii în prezent - 31 martie 1981, Sydney

”What is the future and the past? 
Two shadows of the present.” 

 ▫▫▫

„Ce sunt viitorul și trecutul ? 
Două umbre ale Prezentului.”

25 ianuarie 2013

„Percepţia Realităţii”, episodul 9

Episodul 9 al serialului „Percepţia Realităţii” vă invită să experimentați percepţia chakrei Sahasrara, sau chakra regală, centrul energetic superior al sistemului nervos autonom, situat în zona limbică a creierului/creștetul capului.

Acest episod explică:
- Importanța puterii materne primordiale din interiorul nostru/energiei Kundalini: vehicul al yoga, puterea care iluminează;
- Efectele activării energiei Kundalini: emiterea unui flux de bucurie intensă, care se revarsă în toate canalele corpului subtil, armonizarea și integrarea ființei într-o deplină unitate (mentală, emoțională, spirituală), înlăturarea cauzelor care generează boala, iluminarea creierului și perceperea Realității;
- Metoda Sahaja Yoga de activare spontană a energiei Kundalini în ființele umane, elaborată de Shri Mataji Nirmala Devi.

 Episodul prezintă de asemenea exemple despre cum Puterea/Mama Primordială a fost revelată de scripturi, sfinților și profeților tuturor raselor umanităţii, în diferite epoci, precum și rezultate ale unor cercetări științifice atestând efectele fundamentale ale activării energiei Kundalini.

Puteți viziona episoadele 1-8 ale serialului accesând secțiunea Sahaja Yoga video de pe blogul nostru sau pagina de YouTube.

 

24 ianuarie 2013

Cuvinte în dar: Dincolo de minte


„Mă plec în fața tuturor căutătorilor adevărului.

De la bun început, am spus mereu că adevărul este ceea ce este. Fără a cunoaște adevărul absolut, nu poate exista pace pe acest pământ, nu poate exista satisfacție, nu poate exista fericire și nu poate exista bucurie. Noi nu cunoaștem adevărul absolut. Tot ceea ce noi cunoaștem, cunoaștem prin intermediul minții noastre. Iar mintea este un mit creat de noi. Acest mit este creat de condiționările noastre și de egoul nostru. Și, odată ce această minte este construită, la fel cum construim noi înșine un calculator, vom începe să depindem de ea. Dar mintea nu vă poate furniza niciodată Realitatea. Trebuie să mergeți dincolo de minte. Atâta timp cât nu mergeți dincolo de minte, voi nu puteți cunoaște adevărul. 

Dar, care este adevărul? Adevărul este că nu sunteți acest corp, această minte, aceste emoții, acest ego, ci voi sunteți Spirit pur.” 

▫▫▫

”I bow to all the seekers of truth. 

At the very outset, I’ve always said that truth is what it is. Without knowing the absolute truth, there cannot be peace on this earth, there cannot be satisfaction, there cannot be happiness and there cannot be joy. We do not know the absolute truth. Whatever we know, we know through our mind. And mind is a myth created by us. This myth is created by our conditionings and our ego. And once this mind is built just like we have a computer, made by ourselves, we start depending on it. But mind can never give you Reality. One has to go beyond the mind. Unless and until you go beyond the mind, you can not know the truth. 

Now what is the truth? The truth is that you are not this body, this mind, these emotions, this ego but you are the pure Spirit.” 

Shri Mataji Nirmala Devi – București, Sala Polivalentă, 1 iulie 1996

foto Mihaela Bălășescu

22 ianuarie 2013

„Percepţia Realităţii”, episodul 8

Vă prezentăm astăzi episodul 8 al serialului „Percepţia Realităţii”, care vă invită să experimentați percepţia rădăcinilor subtile care vă susţin fiinţa şi echilibrul, la nivelul chakrei Mooladhara, centru energetic corespunzător plexului pelvic.

 Acest episod explică:

 - calităţile potențiale ale chakrei Mooldahara: echilibrul, bucuria, inocenţa, înţelepciunea, puritatea, sfinţenia şi modestia, puterea de a înlătura obstacolele din calea evoluției spirituale;
- importanța stabilizării calităților Mooladharei pentru echilibrul emoțiilor și acțiunilor noastre;
- trăirea în prezent și ajutorul elementului pământ în stabilizarea calităţilor acestui centru.

 Puteți viziona episoadele 1-7 ale serialului accesând secțiunea Sahaja Yoga video de pe blogul nostru sau pagina de YouTube.

 

19 ianuarie 2013

Cursuri de Sahaja Yoga la Marghita, Bihor


Vă anunțăm deschiderea cursurilor de Sahaja Yoga la Marghita, Județul Bihor, cu un prim program sâmbătă 26 ianuarie, ora 17:00.

Cursurile sunt gratuite și vor fi găzduite de Colegiul Național „Octavian Goga”, Strada Independenței nr. 1 (lângă Spitalul Municipal). Întâlnirile săptămânale vor avea același program: sâmbătă, ora 17:00.

15 ianuarie 2013

„Percepţia Realităţii”, episodul 7

Episodul 7 al serialului „Percepţia Realităţii” vă invită să experimentați percepția conştiinţei fără gânduri, la nivelul chakrei Agnya sau „Poarta Paradisului” - centru energetic situat la nivelul creierului, al glandelor pituitară şi pineală.

 Acest episod explică:

 - conștiința fără gânduri/ Nirvichara Samadhi și rolul ei în percepţia Realităţii/Adevărului; conștiința fără îndoială/ Nirvikalpa Samadhi;
- lumina ca element asociat Chakrei Agnya, rolul ei în stabilizarea conștiinței fără gânduri;
- cauzele blocajelor de la nivelul Chakrei Agnya și modalități de eliminare a lor; rolul iertării în eliberarea tensiunilor de la nivelul Chakrei Agnya;
- mesajul lui Iisus Christos și Bouddha, la nivelul chakrei Agnya.

 Puteți viziona episoadele 1-6 ale serialului accesând secțiunea Sahaja Yoga video de pe blogul nostru sau pagina de YouTube.

12 ianuarie 2013

„Percepţia Realităţii”, episodul 6

Episodul 6 al serialului „Percepţia Realităţii” vă invită să experimentați percepția sinelui vostru real, la nivelul plexului cardiac, denumit de asemenea chakra inimii.

 Acest episod explică:

- natura sinelui real al ființei umane – Spiritul, reflectare a aspectului patern al Divinității, Dumnezeu Tatăl;
- Spiritul ca sursă a Adevărului Absolut, a cunoașterii și atenției pure, a păcii și bucuriei;
- efectele iluminării spirituale, prin activarea energiei interioare Kundalini;
- rolul elementului aer/respirației profunde, relaxate, în calmarea tensiunilor la nivelul inimii
- cauzele blocajelor subtile la nivelul chakrei inimii și reflectarea lor în disfuncționalitățile diverselor organe.

Puteți viziona episoadele 1-5 ale serialului accesând secțiunea Sahaja Yoga video de pe blogul nostru sau pagina de YouTube.

 

11 ianuarie 2013

Cuvinte în dar: Problemele copacului”Put the problems of the tree ahead of the problems of the leaf.” 
▫▫▫ 
„Tratați problemele copacului înainte de problemele frunzei.” 

Shri Mataji Nirmala Devi, 1983

 imagine: Gautama Payment, Canada

10 ianuarie 2013

Shri Mataji Nirmala Devi, ”Journey Within : The final steps to Self Realization”


”Journey Within : The final steps to Self Realization” / „Călătorie interioară : Pașii ultimi către Realizarea Sinelui” este povestea evoluției noastre spirituale, atât la nivel individual, cât și colectiv. În mod egal învățătură și inspirație, cartea descrie modul în care am ajuns unde suntem astăzi, precum și următorii pași esențiali pe care îi avem de făcut.

 Shri Mataji Nirmala Devi a ținut mai mult de 3000 de discursuri publice înregistrate, în întreaga lume. Fie că a fost vorba de o școală de țară, de o conferință medicală, de o întrunire a unor funcționari ONU sau de o sală comunală, mesajul său central a fost același: introspecție, evoluție, pace interioară și - cel mai important dintre toate -, realizarea/cunoașterea sinelui nostru real.

 Cu umor și dragoste, ea deopotrivă a îndrumat și a ascultat. De la primele cuvinte ale cărții - „Tatăl meu a simțit că voi face un lucru foarte important în această viață”-, putem intui traiectoria acestei povestiri. Și vom ști de asemenea că avem în propriul destin aceeași măreție. Prin această carte Shri Mataji ne amintește de călătoria pe care o facem cu toții. Direcția acestei călătorii este întotdeauna aceeași: este o călătorie interioară.

”Journey Within” este o introducere în Sahaja Yoga pentru cei care caută adevărul și o prezentare a lui Shri Mataji pentru cei care nu au întâlnit-o niciodată.

 Editată de Richard Payment (Divine Cool Breeze, Canada) și apărută în septembrie 2012, cartea reunește cuvintele lui Shri Mataji din mai mult de 50 de surse, dintr-o perioadă de peste 30 de ani (1975-2003).

Lucrarea, în limba engleză, poate fi comandată în ediție broșată sau Kindle la adresa http://www.metamodernera.com/journey

Vă reproducem aici Prefața


Există, în aceste timpuri moderne, mulți căutători ai adevărului. Ei reprezintă o categorie aparte de oameni. Poate că nu suntem conștienți de faptul că în fiecare țară se nasc mulți oameni cu această căutare. Ei sunt o categorie specială, care privește dincolo de ceea ce se poate percepe cu ajutorul simțurilor. 
Adevărul este aflat cu ajutorul organelor noastre de simț. De exemplu, dacă vedem un lucru alb, îl numim alb. Dacă îl simțim a fi rece, îl numim rece. Dacă este fierbinte, îl numim fierbinte. Aceasta înseamnă că tot ceea ce noi percepem cu ajutorul organelor noastre de simț și tot ceea ce ne este comunicat de către sistemul nostru nervos central, noi acceptăm ca fiind adevăr. Ar trebui să acceptăm numai ceea ce simțim că este adevărat și nu ceva ce ne este spus, ceva ce am citit în cărți sau ceva proiectat de către mintea noastră.
Nu este vorba despre o negare a scripturilor. 
Nu este vorba despre o negare a cunoașterii noastre de până acum, ci în primul rând despre a porni de la zero, cum se spune, cu tabla curată. 
Haideți să descoperim prin această carte ce este adevărul – adevărul propriei voastre experiențe.

4 ianuarie 2013

Cursuri de inițiere în meditația Sahaja Yoga


La început de nou an, vă reamintim adresele și programul cursurilor gratuite de inițiere în meditația Sahaja Yoga din întreaga țara.

Vă invităm pe toți cei care nu ați făcut experimentul Realizării Sinelui/activării energiei interioare Kundalini să faceți acest experiment sub îndrumarea lui Shri Mataji – Fondatoarea Sahaja Yoga.


Pe cei dornici să aprofundeze/stabilizeze noua dimensiune a conștiinței deschisă de activarea energiei interioare Kundalini, îi așteptăm cu drag la cursuri.