1 septembrie 2012

Păstrați atenția asupra sinelui


Trebuie să înţelegeţi aceasta, că tot ceea ce ați primit în Sahaja Yoga trebuie să împliniţi în această viaţă. „Eu trebuie să obţin aceasta, nu altcineva... Eu trebuie... nu alții.” Lăsaţi-i pe ceilalţi, nu vă faceţi griji pentru ei, ci priviţi în interior: „Până acum, în ce măsură am obţinut acea stare, cât de profund şi de adânc am pătruns în Sahaja Yoga? Cum mă comport față de sinele meu, de ce nu sunt onest față de sinele meu? De ce mă înşel pe mine însumi? De ce mă mint? De ce îmi produc singur suferință? Ce am obţinut?”.

Priviţi, întregul tezaur este deschis pentru voi. Intraţi pur și simplu. Indiferent cum sunteţi, intraţi doar, pășiți înăuntru. Vă voi spăla şi vă voi purifica.

Atunci, la ce ar trebui să ne gândim? La cât de adânc am pătruns în undele răcoroase ale Gangelui. El curge mereu, îndemnându-vă: „Ia tot ce vrei, ia, copilul meu...”. La cât de mult ne-am umplut ulciorul.

Dar atenţia noastră este împrăştiată, fuge în toate părțile... În clipa în care veţi privi în interior, veţi înțelege că voi sunteţi cei care v-ați înşelat singuri, nimeni altcineva. Este o mare lacună. Este dăunător pentru Sahaja Yoga. Cel mai nociv lucru în Sahaja Yoga este să nu-ţi menţii atenţia asupra sinelui. Atitudinea introspectivă este în firea celui care a căutat vreme de multe vieţi... Și care ştie că: „Din cauza greşelilor mele nu am reuşit să obţin aceasta până acum, deci nu voi mai face greşeli.”

 ▫▫▫

 You must understand this, that whatever you have got in Sahaja Yoga, you have to achieve it in this life itself. “I have to achieve it, not the other… I have to… not others”. Leave of others, don’t worry about others, look within, “How much I have achieved the state till now, how profound and deep I have gone in Sahaja Yoga? How am I behaving with myself, why am I acting with myself? Why am I cheating myself? Why am I lying to myself. Why am I torturing myself? What have I got?”.

 Look, all the treasure is opened for you. Just come in. No matter how you are, just come in, get inside. I will give you bath and make you sit cleansed.

 Then what to think? How deep have we got inside the cool wave of Ganga. It is just flowing completely… “take whatever you want…take it my child…” How much pitcher we have filled?

 Our attention is just scattered and running here and there… The moment you will have look within, you will understand that it is you who has cheated yourself, no one else. This is a very big gap. It is harmful for Sahaja Yoga. Not to keep attention toward self is the most harmful thing in Sahaja Yoga. And this introspection is only in that person’s nature who had been seeking since many lives…. And knows that ”because of my mistakes I could not get it till now, so I won’t commit mistakes anymore”.

 Shri Mataji Nirmala Devi - 21 decembrie 1975, Bombay, India