21 mai 2012

Shri Mataji despre calitățile și puterile chakrei Sahastrara

Fragment video în care Shri Mataji se referă la calitățile și puterile chakrei Sahastrara, după ce aceasta este iluminată, prin activarea energiei Kundalini/experiența Realizării Sinelui și meditație:

 - cunoașterea sinelui și perceperea realității, a adevărului absolut;
- forța integratoare și corectoare asupra tuturor celorlalte chakre, a ființei interioare (minte, corp, inimă, emoții) și a societății în ansamblu;
- forța transformării și emancipării globale a ființelor umane.