8 aprilie 2012

Carl Gustav Jung despre energia Kundalini

Vă oferim câteva citate despre energia Kundalini și rolul ei în transformarea conștiinței umane, citate din Psihologia Kundalini Yoga - lucrare aparținând reputatului psiholog și psihiatru elvețian Carl Gustav Jung, fondatorul psihologiei analitice.


„A activa inconştientul înseamnă a trezi divinul (din noi, n.tr.), pe Devi, pe Kundalini - a începe dezvoltarea suprapersonală interioară, pentru a aprinde lumina zeilor. Kundalini care urmează să fie trezită din starea ei adormită, din lăcașul Muladharei (Muladhara sacrum - osul sacru, n.tr.), este suprapersonalul, non-ego-ul (...). Din acest motiv Kundalini este acelaşi principiu întrupat de Soter, Şarpele Mântuitor al gnosticilor.”

Curs 4, 26 octombrie 1932, Note de seminar, Princeton University Press, SUA, 1996.
▫▫▫

„Dorința de Realizare (Realizarea Sinelui, n.tr.) îl împinge în mod natural pe om să fie el însuşi. Având şansa de a fi el însuşi, individul ar putea crește fără îndoială către forma sa proprie, dacă n-ar exista obstacolele și inhibițiile cunoscute, care să-l împiedice de la a deveni ceea ce este cu adevărat menit a fi.”

„Kundalini, în termenii psihologiei, este cea care ne inspiră aventurile esențiale ale vieții. (...) Este căutarea care face viața suportabilă; este impulsul divin.”

Curs 1, 12 octombrie 1932, Note de seminar, Princeton University Press, SUA, 1996.


„Din punctul de vedere al zeilor, această lume este mai puțin decât o joacă de copil, este o sămânţă în pământ, pură potenţialitate. Întreaga noastră lume a conștiinței este doar o sămânţă pentru viitor. Dar atunci când reuşiți trezirea lui Kundalini, astfel încât ea începe să iasă din pura ei potenţialitate, în mod necesar voi puneți bazele unei lumi care este o lume a eternității, total diferită de lumea noastră.”

Curs 2, 19 octombrie 1932, Note de seminar, Princeton University Press, SUA, 1996.

Glosar

Devi – zeiță

Kundalini
– reflectare a Energiei Divine Feminine Primordiale, Adi Shakti, în ființa umană; Kundalini își are lăcașul în osul sacru de la baza coloanei vertebrale.

Realizare/Realizarea Sinelui
– Starea de conștiință a Sinelui dezvoltată în ființa umană ca urmare a activării energiei subtile Kundalini.