9 februarie 2012

Adi Shakti – Puterea Divină

Distribuie pe Facebook

Nimeni nu ar fi putut crede că această putere poate fi simţită, nimeni nu şi-ar fi putut imagina că o astfel de putere există cu adevărat. Acum, din fericire, existenţa acestei puteri este o realitate universal recunoscută de voi toţi. Voi aveţi certitudinea acestei puteri, pentru că o puteţi simţi în interiorul vostru, iar atunci când o percepeţi, sunteţi foarte bucuroşi. Vă puteţi da seama când cineva vă spune sau nu adevărul, pentru că aveţi ajutorul vibraţiilor în această privinţă, aş spune; puterea lui Adi Shakti vă spune adevărul.

 Adi Shakti - întruparea dorinţei lui Dumnezeu Cel Atotputernic 

 Reflectarea lui Adi Shakti în interiorul vostru este Kundalini. Tot ceea ce este creat în acest univers şi în multe alte universuri este lucrarea lui Adi Shakti. Mulţi oameni cred că există un singur Dumnezeu; este adevărat, Dumnezeu este unul singur: Dumnezeu Atotputernic. Dar El are propriile puteri pe care le poate întrupa într-o entitate, pentru a avea expresia propriei manifestări. Astfel, mai întâi El a creat puterea lui Adi Shakti. Când Ea a fost creată, s-a produs un sunet, sunetul pe care îl numim OM – logosul sau cum îl mai numiţi, sunetul primordial. Şi trei puteri au apărut din acest sunet: A, U şi M – OM (AUM). Adi Shakti este Cea care întrupează dorinţa lui Dumnezeu Atotputernic. Dorinţa lui Dumnezeu Atotputernic vine din compasiunea Lui şi serveşte propriei Sale exprimări, propriei Sale manifestări, propriei Sale reflectări.

 Astfel, Puterea lui Dumnezeu Atotputernic s-a separat de El şi a alcătuit o întrupare a compasiunii Lui, a dorinţei Lui de a crea. În sanskrită este numită Chitvilas - bucuria lui Adi Shakti. Chit este atenţia. Atenţia îşi are propria bucurie, iar pentru a manifesta această bucurie a atenţiei noastre, Ea a creat toate universurile, a creat-o pe Mama Pământ, a creat întreaga natură, toate animalele, toate fiinţele umane. În acest mod a fost înfăptuită întreaga creaţie.


 Adi Shakti – Forţa Naturii 

 În acest punct, ne-am putea întreba: „De ce nu a creat Ea de la bun început fiinţele umane?”. Aceasta a fost ideea lui Dumnezeu Atotputernic: să creeze fiinţele umane. Dar Adi Shakti, ca Mamă, avea propriul Ei mod de exprimare. Ea s-a gândit că trebuie să creeze oglinzile în care Dumnezeu Atotputernic să îşi privească chipul, să îşi contemple propria imagine şi propria natură, şi astfel a avut loc acest lung lanţ al evoluţiei. Evoluţia trebuia să se desfăşoare în acest mod, pentru că fiinţele umane trebuiau să ştie de unde vin. Trebuie să ştim că provenim din Natură. Chiar şi Natura trebuie să ştie că vine din Mama Pământ, iar Mama Pământ însăşi are propria sa Kundalini. Şi ea la rândul ei nu este doar pământ mort, ci are o conştiinţă, gândeşte, înţelege şi reglează.

 Puteţi vedea în natură cum fiecare copac îşi are propriile limite, cum fiece fruct este produs de un anumit copac… Cum poate fi? Cine se ocupă de acest tip de reglementări? Dacă Mama Pământ s-ar fi rotit cu o viteză mai mare decât cea de acum, noi nu ne-am mai fi născut. Dacă viteza ar fi fost mai mică, lucrurile nu ar fi funcţionat. Observaţi întregul plan care a fost conceput - un plan minunat în care Mama Pământ trebuie să se rotească în jurul Soarelui, de aşa manieră încât anotimpurile să fie create. De aceea puterea Parama Chaitanya, care este puterea lui Adi Shakti, mai este numită şi Ritambara Pragnya. Aceasta este Puterea care înfăptuieşte întreaga muncă vie, toată organizarea, toată creaţia.


Principiul comun al vieţii care ne leagă 

 Aşadar, indiferent de obârşie, indiferent de ţara în care v-aţi născut, indiferent de cultura voastră, voi sunteţi fiinţe umane, sunteţi toţi la fel, în esenţă: râdeţi la fel, zâmbiţi la fel, de asemenea plângeţi la fel. Nu am văzut pe nimeni să plângă cu mâinile şi lacrimile să-i curgă din degete – nu-i aşa? În acest mod trebuie să înţelegem că noi toţi suntem legaţi printr-un principiu comun al vieţii; iar acest principiu comun al vieţii prin care Adi Shakti ne-a legat este acela că noi toţi o avem pe Kundalini în interiorul nostru, toate fiinţele umane o au pe Kundalini în interior. Ea există şi în animale, dar nu este atât de dezvoltată, nu este încă ceea ce s-ar putea numi o Kundalini completă, care poate fi trezită, activată. Numai în fiinţele umane ea a evoluat ca o conexiune, sub forma Forţei Divine din interiorul nostru, care este reflectarea lui Adi Kundalini, care poate fi trezită cu atâta uşurinţă în această Kali Yuga. Acesta este principiul comun nouă tuturor.

 Atunci când căutaţi, Dumnezeu vă caută la rândul Său 

 Atunci când aţi dobândit creşterea deplină a spiritualităţii voastre, ce ar trebui să vi se întâmple? „Ce ar trebui să simţim? Cum vom exista atunci?” – este o întrebare pe care aţi pus-o de multe ori. V-am spus cum Dumnezeu s-a simţit singur şi de aceea a creat-o pe Adi Shakti şi, prin Ea, întregul univers a fost creat. Dar, este de asemenea adevărat că, atunci când voi căutaţi, Divinul vă caută la rândul Său. De asemenea, căutarea vă este răsplătită pe deplin, dacă înţelegeţi un lucru simplu despre Divin: că este Cel care v-a dat inteligenţă, este Cel care v-a dat înţelepciune, este cel care v-a dat tot ceea ce aveţi – aşa cum spune cântecul: „Tot ceea ce avem, Tu ne-ai dăruit”. Dacă aşa stau lucrurile, dacă tot ceea ce aveţi vă este dat de Kundalini a voastră, de această putere maternă a propriei voastre Kundalini, atunci este foarte important să înţelegeţi de ce trebuie să o mulţumiţi, să-i faceţi pe plac. Trebuie să încercaţi să vedeţi ce îi este pe plac. Cum v-am spus, între Divin şi sufletele realizate există o relaţie specială. Divinul este fericit când voi sunteţi fericiţi. Sau, am putea spune, când Divinul vă face fericiţi, iar voi sunteţi fericiţi, atunci Divinul este fericit.

Este o relaţie deosebită şi este foarte apropiată, foarte apropiată, am putea spune asemenea celei dintre soare şi razele lui, sau dintre lună şi propria-i lumină. Este foarte strânsă, extrem de firească, este înnăscută şi ea ar trebui să vă dea controlul deplin asupra voastră înşivă şi asupra evoluţiei voastre.

 Textele reprezintă extrase din discursul lui Shri Mataji Nirmala Devi susținut la 8 iunie 1996, la Cabella Ligure, Italia.

 ▫▫▫

 Glosar

Adi - primordial, prim
Shakti - putere, energie Chaitanya - energie-conştiinţă 
Chit sau Chitta - atenţie
Chit Vilas - bucuria atenţiei
Kali Yuga - Vârsta Întunericului (corespunde epocii moderne)
Ritambara Pragnya - energie a Naturii; un alt termen pentru Parama Chaitanya
Parama - suprem(ă)