22 octombrie 2011

Kundalini se înalţă şi iluminează

Distribuie pe Facebook
Vă oferim astăzi un fragment dintr-o prelegere susținuta de Shri Mataji la Londra, la 8 iulie 1984. Fragmentul se referă la transformarea fundamentală produsă în planurile conștiinței umane, al percepției și al personalității, precum și la deschiderea ființei spre cunoașterea realității, prin activarea energiei Kundalini/Realizarea Sinelui.

Fra Angelico. Perugia Triptych: The Virgin from the Annunciation.
Galleria Nazionale dell'Umbria

Trebuie să vă spun ce se întâmplă cu adevărat atunci când această putere numită Kundalini se înalţă în voi şi vă dă Realizarea Sinelui.

Noi trebuie să devenim ceva mai mult decât ceea ce suntem. Suntem fiinţe umane. Devenirea noastră trebuie să ne aducă o cunoaștere sporită. Trebuie să devenim cunoaşterea. Această cunoaştere n-o puteţi obţine în biblioteci sau din cărţi.

Creșterea în această cunoaştere se produce prin trezirea lui Kundalini, prin acest eveniment prin care Kundalini se înalţă în interiorul vostru şi străpunge zona osului fontanelei, dându-vă adevăratul botez - nu unul artificial -, realitatea.

Este surprinzător pentru o persoană care vrea să vadă adevărul din fiecare religie. Ea nu poate înţelege de ce oamenii aparţinând unei anume religii, când Dumnezeu este doar unul, de ce ei duc o luptă continuă. De ce această lume este divizată? Chiar liderii religioşi divid lumea. Este foarte surprinzător.

Deci, unde este religia? Şi ce se întâmplă cu religia noastră?

Când ne primim Realizarea Sinelui, noi devenim Sinele, spiritul, iar spiritul nu poate fi pătat. Nu puteţi curăţa săpunul, nu-i aşa? Iar calitatea spiritului este aceea că el vă curăţă. Mai întâi vă curăţă exact așa cum o mamă îşi spală, plină de iubire, copilul care a căzut undeva pe drum. Ea îi curăţă hainele, îl spală și îl îngrijește, şi, plină de admiraţie, îşi priveşte copilul. În acelaşi mod spiritul vă scaldă în minunatele lui binecuvântări, astfel încât să fiţi curaţi, puri.

Al doilea lucru pe care îl face este să vă dea lumină. Dar lumină nu înseamnă lumina electrică. Nu înseamnă lumina pe care o vedeţi în interior. Această lumină semnifică însăși conştienţa voastră. Conştienţa voastră devine mai înaltă și prin ea voi începeţi să vedeţi lucrurile cu claritate.

În limba sanscrită această stare este descrisă prin cuvântul samarth, care se traduce prin „puternic”, dar, de fapt, etimologic este sama-artha, care înseamnă „la înălțimea menirii voastre”. „La înălțimea menirii voastre” înseamnă că voi deveniţi Sinele vostru – samartha. Când deveniţi Sinele, voi deveniţi puternici în lupta cu slăbiciunile voastre şi duceţi această luptă automat, fără nicio problemă, în mod spontan.

Devine foarte uşor să iertaţi. Nu numai să iertați, dar există atât de multe lucruri pe care le faceţi fără nicio dificultate. Voi pur şi simplu dăruiţi, vă place să dăruiţi, sunteţi încântaţi să dăruiţi. Vreţi să vă bucuraţi de capacitatea de a dărui a Sinelui vostru. Dobândirea de bunuri şi, de asemenea, tendința de a păstra, de a ţine totul pentru voi, se transformă în capacitatea de a dărui. Şi, ca rezultat, ceea ce descoperiţi este că aveți întotdeauna tot ce vă trebuie.

Orice fel de lucru, de natură materială sau fizică, sau orice altceva ar fi necesar pentru a vă face fericiţi, pur şi simplu vine la voi. De unde? Cum? Numai Dumnezeu ştie, pentru că El este Cel care înfăptuieşte munca - este munca lui Dumnezeu. Deci forța de a vă ridica împotriva răului, împotriva nedreptăţii, împotriva faptelor rele, pur şi simplu vă schimbă complet priorităţile şi deveniţi o personalitate puternică.

Această personalitate puternică, care este compasiune, care este dreptate, care este virtute, începe să strălucească în voi.

▫ ▫ ▫

Glosar

Realizarea Sinelui - Unirea, devenită fapt, a conştiinţei individuale cu o conştiinţă pură şi directă a naturii Sinelui și a Divinității. Nu este punctul final al evoluţiei spirituale, ci mai degrabă un început.