26 mai 2011

Cuvinte în dar: despre conştiinţa fără gânduri

Distribuie pe Facebook
Conştiinţa fără gânduri este o primă stare de martor al realităţii, pe care o obţinem în mod spontan după experienţa activării energiei Kundalini. Iată cum descriu această stare de linişte a minţii fără gânduri diverşi autori din marea cultură universală.


„Ascultaţi vocea marii tăceri din noi. Dacă suntem pregătiţi să ascultăm, radioul divin emite fără încetare în noi, dar fără tăcere este imposibil să-l auzim.”
Mahatma Gandhi

„Anii noştri zgomotoşi par clipe în existenţa veşnicei Tăceri.”
William Wordsworth

„Învaţati tăcerea. Cu seninătatea tăcută a unei minţi meditative, ascultaţi, absorbiţi, transpuneţi şi transformaţi-vă.”
Pitagora

„Celui care şi-a biruit mintea, mintea îi este cel mai bun prieten; dar celui care nu a reuşit să facă aceasta, mintea îi va rămâne cel mai mare duşman.”
Bhagavad Gita 6.6

„Când cele cinci simţuri şi mintea sunt liniştite, şi raţiunea însăşi se odihneşte în tăcere, atunci începe Calea Supremă.”
Katha Upanishad

„Misterul fundamental al fiinţei este dincolo de toate categoriile gândirii.”
Joseph Campbell

„Cele mai minunate lucruri nu pot fi povestite, pentru că ele transcend gândirea. Cele aflate pe al doilea loc ca importanţă nu sunt înţelese, deoarece acelea sunt gândurile presupuse a se referi la ceea ce nu poate fi gândit. Cea de-a treia categorie sunt cele despre care vorbim.”
Heinrich Zimmer