8 martie 2011

La multi ani!

Distribuie pe Facebook
Astazi va oferim in dar cateva extrase din discursul sustinut de Shri Mataji la Cea de-a patra Conferinta Mondiala a Femeilor, 13 septembrie 1995 - Beijing, China.

Am sentimentul că, până când nu vom aduce o nouă cultură, prin care atât femeile din Est, cât şi femeile din Vest să-şi poată dezvolta respectul de sine şi să se poată exprima în aşa fel încât să creeze înalte standarde morale pentru societatea lor, nici femeile din Est, nici femeile din Vest nu se vor putea ridica la statutul deplin al feminităţii lor. Potrivit acestui statut, dacă femeile sunt respectate pentru calităţile feminităţii lor, înţelegând aceste calităţi potenţiale şi modul în care femeile îşi pot spori prin educaţie autoritatea, ele se vor bucura de protecţie şi vor furniza, la rândul lor, protecţie pentru societate.
...
Adevărul este că femeile sunt puterea potenţială a oricărei culturi şi a oricărei ţari. Este evident faptul că femeile sunt creatoarele şi cele care perpetuează existenţa întregii umanităţi. Acesta este rolul pe care Dumnezeu l-a atribuit lor. Seminţele nu pot crea nimic singure. Mama Pământ este cea care produce florile şi fructele şi alte daruri. În mod similar, femeile sunt cele care dau naştere copiilor, cele care îi cresc şi, în cele din urmă, cele care formează cetăţenii de mâine. Femeile trebuie considerate, prin urmare, alături de Mama Pământ, drept edificiu pentru întreaga umanitate.
...
O societate care nu recunoaşte acest adevăr fundamental, şi nu conferă femeilor rolul lor de drept, nu este o societate civilizată. În ţara mea (India, n.tr.), există o vorbă în sanscrită, "Yatra narya pujyante Tatra ramante devata", ceea ce se traduce prin "Acolo unde femeile sunt respectate şi respectabile, acolo rezidă Zeii bunăstării noastre".
...
Deci, trebuie să înţelegem astăzi valoarea acestei importante puteri date nouă de Creatorul nostru.
...
Avem nevoie de femei ca parteneri egali, dar nu şi similari bărbaţilor, cu o înţelegere subtilă a naturii bărbaţilor şi a modului în care ei pot fi aduşi pe centru, în echilibru interior. Avem nevoie de femei echilibrate pentru a avea o rasa umană echilibrată, cu pace interioară.

I feel that, unless and until you bring a new culture by which women from the East and women from the West can both rise in their own esteem and express themselves in such a way that they create high moral standards for their society, women neither in the East nor in the West will rise to their full stature of feminine speciality. The speciality is that, if women are respected for their womanhood, understanding what they are capable of and how they can empower themselves with all the education needed, all the security will be provided to them and they will provide security to the society.

The truth is that women are the potential power of every civilization and every country. It is evident that women are the creators and the preservers of the entire humankind. This is the role, which the Almighty has assigned them. Seeds cannot create anything by themselves. It is the Mother Earth, which provides the flowers and the fruits and other bounties. Similarly, it is the women who creates the child, who nurtures the baby and eventually brings up the citizen of tomorrow. Women must therefore rank with Mother Earth as the edifice of the entire humanity.

A society that does recognize this fundamental truth and does not give to women their rightful role is not a civilized society. In my own country, there is a saying in Sanskrit, “Yatra narya pujyante tatra ramante devata”, which means that “where the women are respected and respectable, there resides the Gods of our well-being”.

So it is for us at this moment to understand the value of this great power that is given to us by our Creator.
...
We need women as equal but not similar partners with men, but with a subtle understanding of the nature of men and how to bring them into the center with inner balance. We need balanced women in order to have a balanced human race with peace within itself.