17 noiembrie 2010

Shri Mataji in Romania

Distribuie pe Facebook
La 20 de ani de la prima vizita a lui Shri Mataji in Romania, in octombrie 1990, va atasam cateva fotografii si cateva citate despre Romania din discursurile de la conferintele publice sustinute de domnia sa la Bucuresti.

I asked them what is Bucharest. They said Buchur means “joy”. If this is the state of joy, you can very easily achieve.

I-am întrebat ce înseamnă Bucureşti. Mi-au spus că Bucur înseamnă „bucurie”. Dacă aceasta este starea de bucurie (starea obţinută după experienţa Realizării Sinelui, n.tr.), voi o puteţi obţine foarte uşor.

Program public Sala Polivalentă - Bucureşti, 21 iulie 1992

◦◦◦

Romania, it seems to be a very auspicious and a holy country. Ramana in Sanskrit means “The one enjoyment in the bliss of God”.

România pare a fi o ţară deosebit de auspicioasă şi sfântă. Ramana, în sanscrită, înseamnă „a te bucura de beatitudinea Divină”.

Program public Sala Polivalentă - Bucureşti, 7 septembrie 1993

◦◦◦

I think Romania is a place where people are genuinely seeking the Truth. They are not so materialistic, they are not hypocritical.

Cred că România este un loc unde oamenii caută cu sinceritate Adevărul. Ei nu sunt atât de materialişti, ei nu sunt ipocriţi.

Program public Sala Polivalentă - Bucureşti, 2 septembrie 1994

◦◦◦

It seems Romania is a special place where there are so many seekers of Truth. And very deep and truthful they are about it.

I don’t know but people in Romania are really extremely sensitive for spirituality. In Sanskrit language, Raman means “to enjoy”. So now, above all you have to enjoy yourself, others and the Divine blessings.

Se pare că România este un loc special, în care există atât de mulţi căutători ai Adevărului. Şi ei sunt foarte profunzi şi sinceri în căutarea lor.

Nu ştiu, dar oamenii din România sunt realmente deosebit de sensibili faţă de spiritualitate. În limba sanscrită, Raman înseamnă „a se bucura”. Aşa că acum, mai presus de toate, voi trebuie să vă bucuraţi de voi înşivă, de ceilalţi şi de binecuvântările divine.

Program public Sala Polivalentă - Bucureşti, 1 august 1995

◦◦◦

There’s some sort of a musical atmosphere in Romania, I think. Because when you all sing also, you sing it in a very melodious tune. Like celestial music, that was sung long time back, I feel has come back to Romania.

They used to say that the music that was appealing to God was done by gandharvas and I find those gandharvas are in Romania only. If Nabhi Chakra is the Black Sea and that in Greece Athena lived, then all this area must have been the area that is described as Heaven in India. And must have been the olden days when people of Romania or of Greece must be singing praise of God. It seems that these great gandharvas are born again in your country.

Ramana word, in Sanskrit, means “those who enjoy the spiritual life”. If Romania has come out of that word I can see clearly how you are enjoying spiritual life.

Cred că există un fel de atmosferă muzicală în România. Pentru că, atunci când voi cântaţi, de asemenea, aveţi un acord foarte melodios, asemenea muzicii celeste, care a fost cântată cu mult timp în urmă; cred că acea muzică a revenit în România.

Se spune că muzica pe placul lui Dumnezeu era interpretată de gandharvas şi găsesc că acei gandharvas sunt doar în România. Dacă Nabhi Chakra (a planetei Pământ, n.tr.) este Marea Neagră şi Atena a trăit în Grecia, atunci toată această zonă trebuie să fi fost cea descrisă drept „Ceruri” în India. Şi probabil, în vremurile de demult, oamenii din România sau din Grecia îi cântau laudă lui Dumnezeu. Se pare că aceşti mari gandharvas s-au născut din nou în ţara voastră.

Cuvântul Ramana, în sanscrită, înseamnă „cei care se bucură de viaţa spirituală”. Dacă numele de România vine de la acest cuvânt, pot vedea limpede cum voi vă bucuraţi de viaţa spirituală.

Seară de muzică indiană - Bucureşti, 2 august 1995

◦◦◦

Glosar:

Gandharvas – cantareti celesti.