16 noiembrie 2010

Marianne Williamson, A Return to Love

Distribuie pe Facebook
Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

Frica noastră cea mai adâncă nu este faţă de insuficienţa noastră. Frica noastră cea mai adâncă este frica de a fi puternici peste masură. Ceea ce ne înspăimântă mai mult este propria lumină, şi nu întunericul din noi. Ne întrebăm, îndoindu-ne: „Cine sunt eu, ca să fiu genial, superb, talentat, extraordinar?”. De fapt, cine eşti tu, ca să nu poţi fi? Eşti copilul lui Dumnezeu. Rămânerea ta în mediocritate nu serveşte lumii. Nu este înţelepciune în a-ţi împuţina fiinţa, pentru ca oamenii de lângă tine să fie mai siguri şi mai încrezători în ei înşişi. Am fost creaţi pentru a manifesta deplin gloria lui Dumnezeu care este în noi. Nu este doar în unii dintre noi, este în fiecare. Şi, pe măsură ce lăsăm lumina din noi să strălucească, inconştient noi le îngăduim şi altora să facă acelaşi lucru. Pe măsură ce ne eliberăm de propria frică, prezenţa noastră, în mod automat, îi eliberează pe alţii.

Marianne Williamson, A Return To Love: Reflections on the Principles of A Course in Miracles, New York: Harper Collins, 1992.