5 noiembrie 2018

Divinul Feminin si primii crestini

Imaginea Eternului Feminin , a Mamei Divine, a existat din cele mai vechi timpuri iar dovezile pot  fi descoperite în orice cultură
După  Cristos, devotamentul faţă de Zeiţă, sau Eternul Feminin, a devenit mult mai subtil şi mai mistic. Ceea ce a fost venerat , reprezenta de fapt  un principiu spiritual  aflat în interiorul nostru  şi a cărui trezire era   aşteptată. Zeița a fost asociată cu conceptul de har interior şi bucurie spirituală. Primii creştini identifică Duhul Sfânt cu Zeița Mamă.
Acest  lucru este vizibil în cartea „Faptele apostolului Toma” dar şi în alte scrieri apocrife
Faptele apostolului Toma reproduc  viața acestuia  și în special plecarea spre India. Toma  este descris în carte ca oferind   botezul şi invocând  Duhul Sfânt, numit  "Mama celor şapte case"-o alegorie pentru cele  şapte chakre.
 
"Vino, Nume  Sfânt al lui Mesia, vino  Putere a Harului,
Vino Compasiune fără margini
Vino Dar fără asemănare
Vino  Descoperitor al tainelor  ascunse, Mamă a celor Șapte Case ......... 
 
 
Această rugăciune ne amintește  de Evanghelia lui Ioan, unde Hristos spune apostolilor săi: "Am să vă trimit Mângâietorul." 5 .

Mângâietorul este considerat a fi Mama Divină
Traducerea Faptelor lui Toma  în limba greacă este chiar mai edificatoare. Aici Mama este invocată în dimensiunile ei  cosmice și universale prin folosirea expresiei "Putere a Celui Înalt "cea ce  corespunde cu exactitate  descrierii lui Shri Adi Shakti, Puterea Primordială, cosmică din tradiţia indiană:
În alt punct al textului, Duhul Sfânt este în mod clar identificat ca „Mama", puterea ascunsă a Tatălui,
"Vino Duh Sfânt, vino Tu Cea Dătătoare de bucurie. Putere a Tatălui,  Vino Mamă ascunsă 7

25 octombrie 2018

Zeiţa Pallas Atena - Divinul Feminin

 
 
În religia şi mitologia greacă antică, Pallas Atena, este Zeiţa înţelepciunii, a curajului, inspiraţiei, civilizaţiei, legii şi justiţiei, matematicii, puterii, strategiei de război, artelor, meşteşugurilor şi abilităţilor. Zeiţa romană identificată cu Atena este Minerva .
 
Shri Mataji Nirmala Devi ne – a dezvăluit că Shri Atena a fost o Încarnare a lui Shri Adi Shakti,  Puterea Primordială Feminină A Creatorului.
 
 
În imaginile selectate pentru acest articol , putem distinge  energia Maternă Kundalini, prezentă sub forma unui Șarpe, a unui Porumbel ( „ Sfântul Duh”  pe coiful Zeiței -  chakra Sahasrara) sau în diverse alte forme.
 
Pallas Atena este de asemenea Protectoarea eroilor așa cum rezultă  și din povestirile mitologice grecești.
 
Pallas Atena... Fecioara Maria .... Shri Mataji Nirmala Devi ....Divinul Feminin este prezent în permanentă pentru a asigura protecția copiilor EI.
 

11 octombrie 2018

Energia Kundalini in viziunea regelui Solomon


David  - Michelangelo


Energia maternă Kundalini  -  Sfântul Duh  in viziunea regelui Solomon, fiul lui David.

"Duhul lui Dumnezeu umple lumea, Ea cuprinde toate şi ştie orice şoaptă.
Înţelepciunea este luminată şi neînserată şi cei care o iubesc o văd uşor şi cei care o caută o găsesc.
Ea iese în cale celor care o doresc şi li se arată Ea, întâi.
Începutul Ei este pofta cea adevărată de cunoaștere.Iar pofta de cunoaștere are în sine iubirea, iar iubirea este paznica legilor ei, iar păzirea legilor ei este adeverirea nemuririi.Şi nemurirea ne face să fim aproape de Dumnezeu.Drept aceea, pofta înţelepciunii duce la împărăţia cea veşnică.
Deci dar, o, regi ai popoarelor, dacă ţineţi la tronurile şi la sceptrele voastre, cinstiţi înţelepciunea, ca în veac să domniţi.
Mulţimea înţelepţilor este mântuirea lumii şi un rege cuminte înseamnă bunăstarea poporului.
Şi m-am bucurat de toate acestea, căci înţelepciunea le aduce cu sine. Totuşi eu nu ştiam că Ea este născătoarea lor.
Ea este pentru oameni comoară nesfârşită; cei care se folosesc de Ea se fac prietenii lui Dumnezeu, pentru darurile agonisite de învăţătură.
Într-adevăr, în Ea se află un duh de înţelegere, sfânt, fără pereche, cu multe laturi, nepământesc, ager, pătrunzător, neîntinat, preaînţelept, fără de patimă, iubitor de bine, ascuţit, neoprit, binefăcător,
Iubitor de oameni, neclintit, temeinic, netulburat, atotputernic, atotveghetor şi răzbătând prin toate duhurile isteţe, curate şi oricât de subţiri.
Pentru că înţelepciunea este mai sprintenă decât orice mişcare, Ea pătrunde şi îşi face loc pretutindeni prin curăţia ei.
Ea este Suflul Puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel că nimic nu poate s-o mânjească.
Ea este strălucirea Luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale.
Fiindcă este una, toate le poate, şi rămânând una cu sine însăşi, ea toate le înnoieşte, şi răspândindu-se, prin veacuri, în sufletele sfinte, ea întocmeşte 
din ele prieteni ai lui Dumnezeu şi prooroci.
Cu adevărat Dumnezeu nimic nu iubeşte, fără numai pe cel ce petrece întru înţelepciune.
Ea este mai frumoasă decât soarele şi decât toată orânduirea stelelor; dacă o pui alături cu lumina, înţelepciunea o întrece.
Fiindcă după lumină urmează noaptea, pe când înţelepciunea rămâne nebiruită în faţa răutăţii.”

- Cartea intelepciunii a regelui Solomon-